آموزش, دوره های آموزشی

وبینار رایگان نرم افزار نیروگاه خورشیدی

به این صفحه چه امتیازی میدهید؟

وبینار رایگان آشنایی با نرم افزار های مورد استفاده در طراحی نیروگاه های خورشیدی

لینک ورود به سایت ثبت نام: https://eseminar.tv/wb45879

تاریخ: 18 آذر 1400    ساعت: 17-18    مدرس: مهندس رضا فروتن منش

* طراحی نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک با استفاده از نرم افزار
* نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه On grid
* نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه Off grid
* اجزای تشکیل دهنده ی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه On grid
* مطالعات مورد نیاز جهت احداث نیروگاه متصل به شبکه
* نرم افزارهای مورد استفاده در بخش مطالعات احداث نیروگاه های خورشیدی
* مطالعات نیروگاه واحد متصل به شبکه
* مطالعات مرد نیاز جهت احداث نیروگاه متصل به شبکه
* نرم افزارهای مورد استفاده در طراحی نیروگاه خورشیدی
* مقایسه نرم افزارهای طراحی فتوولتائیک مورد استفاده در طراحی نیروگاه فتوولتائیک
* آشنایی با نرم افزار PVSYST
* معرفی نرم افزارهای کاربردی در طراحی نیروگاه فتوولتائیک

 

دیدگاهتان را بنویسید