دوره های آموزشی

وبینار ضوابط و شرایط اتصال و اخذ مجوز احداث نیروگاه های محدود به ظرفیت انشعاب

وبینار ضوابط و شرایط اتصال و اخذ مجوز احداث نیروگاه های محدود به ظرفیت انشعاب
به این صفحه چه امتیازی میدهید؟

سرفصل های وبینار:

1 – دریافت مجوز اتصال به شبکه نیروگاههای انشعابی ( حداکثر 200 کیلووات)

2- بررسی حالت های مخلف اتصال به شبکه نیروگاه های انشعابی

3- دریافت مجوز اتصال به شبکه نیروگاههای غیر انشعابی ( بیشتر از 200 کیلووات )

4- اتصال به شبکه نیروگاه های غیر انشعابی

زمان برگزاری وبینار:

پنجشنبه 16 دی ماه 1400
ساعت برگزاری: 17 الی 18

مدرس: رضا فروتن منش

دیدگاهتان را بنویسید