شرکت ویهان

با توجه به افزایش استفاده از انرژی های نو در سراسر جهان و همچنین، پتانسیل بالای کشورمان ، گیلان نیز از این قاعده مستثنی نیست . شرکت ویهان افتخار این را دارد تا با با راه اندازی انرژی خورشیدی در گیلان موجب صرفه جویی در انرژی برق چه از نظر اقتصادی و چه از نظر مصرف انرژی گردد.

امروزه با کاهش مصرف سوخت های فسیلی در جهان، استفاده از انرژی ها نو و تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی ،بادی و آبی نقش پر رنگی در سبد انرژی جهان، بدست آورده است. منابع انرژی از مهمترین عوامل و عناصر توسعه پایدار است.شرکت ویهان هواره در تلاش است تا با توسعه انرژی های نو تاثیر مثبتی در مصرف انرژی ها و صرفه جویی در سوخت های فسیلی داشته باشد.

داشتن انرژی مناسب عمده ترین عامل اقتصادی جوامع صنعتی پس از نیروی انسانی است چرا که انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت جامعه است. به همین دلایل، در سال های اخیر کشورهای مختلف پیشرفته و در حال توسعه توجه فزاینده ای به انرژی تجدیدپذیر(انرژی خورشید، باد، ژئوترمال و غیره) جهت ایجاد تنوع در استفاده از منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل انرژی و ملاحظات زیست محیطی برای دستیابی به انرژی پایدار معطوف داشته اند. به هر حال این قلمرو به طور دائم در حال تغییر بوده و آینده این تغییرات نمایانگر کاهش هزینه ها و گسترش نفوذ آن در بازار انرژی جهان و رسیدن به انرژی پایدار است.

اگر به دنبال راه اندازی نیروگاه های خورشیدی هستید ، شرکت ویهان اماده ارائه خدمات به شما عزیزان میباشد

شرکت ویهان

انرژی خورشیدی

شرکت ویهان

دوره های آموزشی

شرکت ویهان

احداث نیروگاه

شرکت ویهان

فروشگاه

انرژی های پاک

انرژی های پاک به نوع خورشیدی و بادی منحصر نمی شوند دانشمندان در سراسر جهان و همچنین شرکت ویهان در گیلان سعی دارند با استفاده از منابع مختلف از خاک گرفته تا گرمای بدن انسان و ….. ، به شیوه ای پاک انرژی تولید کنند. انرژی تجدیدپذیر انرژی است که از منابع تجدیدپذیر به دست می آید که به طور طبیعی بر روی یک دوره زمانی انسانی، مانند نور خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج و گرمای زمین گرمایی به کار می رود. انرژی قابل تجدید اغلب در چهار حوزه مهم انرژی تولید می کند: تولید برق، گرمایش / خنک کننده هوا و آب، حمل و نقل و خدمات انرژی. یکی از حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند، فردای سیاره‌ی زمین را نجات دهد، منابع انرژی تجدید پذیر است. امکان برپایی نیروگاه های انرژی خورشیدی در گیلان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی استان به وجود امده است و شرکت ویهان افتخار این را دارد تا نیروگاه های انرژی خورشیدی در گیلان را برای هم استانیان عزیز راه اندازی نماید

شرکت ویهان
پروژه های انجام شده
0 +

انرژی خورشیدی


انرژی های پاک به نوع خورشیدی و بادی منحصر نمی شوند دانشمندان در سراسر جهان و همچنین شرکت ویهان در گیلان سعی دارند با استفاده از منابع مختلف از خاک گرفته تا گرمای بدن انسان و ….. ، به شیوه ای پاک انرژی تولید کنند. انرژی تجدیدپذیر انرژی است که از منابع تجدیدپذیر به دست می آید که به طور طبیعی بر روی یک دوره زمانی انسانی، مانند نور خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج و گرمای زمین گرمایی به کار می رود. انرژی قابل تجدید اغلب در چهار حوزه مهم انرژی تولید می کند: تولید برق، گرمایش / خنک کننده هوا و آب، حمل و نقل و خدمات انرژی. یکی از حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند، فردای سیاره‌ی زمین را نجات دهد، منابع انرژی تجدید پذیر است. امکان برپایی نیروگاه های انرژی خورشیدی در گیلان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی استان به وجود امده است و شرکت ویهان افتخار این را دارد تا نیروگاه های انرژی خورشیدی در گیلان را برای هم استانیان عزیز راه اندازی نماید